Skip to main content

#MåSnyggt

Varför skapade jag hashtagen #MåSnyggt och vad är må snyggt?

Ordet kom till mig när jag som tränare tröttnade på hälso- och träningsbranschens sälj och utseendefokus. Hälsa och träning, enligt mig, har alltid varit så mycket mer än det fysiska utseendet, det är ett mående, en känsla!

Genom åren har betydelsen djupnat. Känslan består och upplevelsen bottnar i hur mycket jag är kontakt med mitt inre, hur varsam jag är och värdigt jag lever. Cykliskt. Som livet också är. Ja, må snyggt är att leva med allt, innerligt, modigt, sårbart, hållbart. Hel i alla känslor. Skönt åldrande och fortsatt levande.

“Närhelst du skapar skönhet omkring dig läker din själ.”
Alice Walker