Skip to main content

Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa

Utbildning i klimakteriet, finns det en sådan och vad läser man då?

Enligt min vetskap finns enbart en universitetsutbildning i ämnet och den ges vid Lunds Universitet som en fristående kurs för vårdpersonal. Bland deltagarna finns barnmorskor, läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter och jag, ensam tandläkare.

Många frågar varför just jag valde att gå den, hur jobbar en tandläkare med klimakteriefrågor?

Vad fick mig att söka? Jag har under många år jobbat med kvinnor i hälsobranschen, kvinnor i min ålder, kvinnor i klimakteriet. Det har väckt ett kunskapsbehov och jag har under många år engagerat och fördjupat mig i klimakteriefrågor. Från den normala menscykeln till menopaus med sviktande funktion i äggstockarna och hur den fysiologiska förändringen kan påverka kroppen. Hela kroppen. Munnen inkluderad. I mötet med mina kvinnliga patienter på min tandläkarmottagning förstod jag behovet. För att kunna fortsätta vårda det friska började jag läsa vetenskapliga artiklar, söka kunskap för vårdgivare och fann denna kurs, den enda i Sverige.

Kursen är på avancerad nivå och ger 7,5 hp. Avhandlar endokrina/fysiologiska förändringar, behandlingstrategier (hormonella som icke hormonella), kvinnors hälsa i ett globalt- och hållbarhetsperspektiv, kvinnors sexuella hälsa, motiverande samtalsteknik. Kurslitteratur är mestadels vetenskapliga artiklar, böcker hinner ju snabbt bli inaktuella. Det mesta är på engelska.

Helhetstäckande kurs som inte enbart fokuserar på fysiologiska förändringar och behandling utan lyfter kvinnors hälsa i ett globalt perspektiv samt problematiserar medias porträttering. Klimakteriet har länge beskrivits som något negativt. Kan en enbart medicinsk definition av klimakteriet vara en bidragande orsak? Kan medikalisering framhäva en stereotyp bild av den menopausala kvinnan. Det faktum att klimakteriet är så mångfacetterat, det kan varken förutses eller kontrolleras. Dessutom är upplevelsen ytterst individuell. 

Jag insåg tidigt att diskussionen behöver breddas och kvinnors individuella röster behöver lyftas in.  Synliggöra komplexiteten. Vara uppmärksam på västvärldens kliniska gestaltning. Utan att förminska de oönskade och svåra symptom som många kvinnor upplever och lider av.

Alla kvinnor genomgår klimakteriet och upplevelsen är individuell.

Med den bakgrunden och utgångspunkten möter jag kvinnor i vårdsituation, ledare på arbetsplatser och enskilt.  Genom inkluderande av kvinnors livssituation, familj- och arbetssituation men även genom att lyfta samhällets attityder till åldrande och kvinnors roll i samhället,  vilket också kan påverka upplevelsen av klimakteriet.

Låt oss nyansera och inkludera. För oss här och nu men även för nästa generation kvinnor och män.

/Betty