Skip to main content

Ge kvinnor ett lyft under klimakteriet

Svensk media rapporterar om klimakteriet. I slutna Facebook grupper diskuteras klimakteriet. Företag tar fram strategier och klimateriepolicy. Klimakteriet behandlas och när det gäller hur klimakteriet ska behandlas går dock experternas åsikter isär. Många uttrycker oro kring att inget händer, det går långsamt eller att det tar tvärstopp.

År 2018 läste jag ett inlägg om klimakteriet hos Monika Björn. Det inlägget blev startskott för lärande, jag slukade allt i min väg och tandläkaren i mig bunden till mina etiska riktlinjer – bedriva vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt följa utvecklingen inom vården, vidga sina yrkesrelaterade kunskaper samt efter bästa förmåga och omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som till allmänhetens kännedom om denna –  sökte den enda högskoleutbildning som finns om klimakteriet och kvinnors hälsa vid Lunds universitet.

Hur kan jag bidra till utveckling? Var gör min kunskap störst nytta?

Allmänhetens samt min professions kännedom. Glad att Smålandsposten gav mig möjligheten till ett lyft även som tandläkare. Sen ett halvår tillbaka samlar jag in värdefull data kring hur kvinnor upplever sin munhälsa och vad vi inom tandvården kan göra för kvinnor i klimakteriet.

Klimakteriet är otroligt mångfacetterat och ett tvärprofessionellt samarbete där alla aspekter av klimakteriet belyses är vägen framåt.