Skip to main content

Coacha kvinnor

Skriver sällan om min jobbvardag men jobbar gör jag och coachning av kvinnor ingår i mitt jobb. Sällan på gymgolvet, mer sittande med en kopp kaffe/te  i handen. 

När jag blev klar tandläkare läste jag Kierkegaard’s kända citat om coachande förhållningssätt och det har väglett mig i allt jag gjort och gör ~ att finna mina patienter/kunder där de är och börja just där.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.”

Jag har varit ’jobbig’ på så sätt. Djupdykt i varför, orsaksinriktat med nytta-risk tänk.

Att coacha kvinnor är inte som att coacha män!!

Självklart skiljer sig inte träningsprogrammering mellan kön/ålder.  Det som skiljer är kvinnors fluktuerande hormoner och hur det påverkar sömn, hunger, energi och sug (på liv). Speciellt mitt-i-livet. Dessa parametrar är avgörande för träningsupplägg och träningen syftar till att förbättra dessa parametrar. 

För vem vill träna trött, hungrig och sur? Hur kul är livet utan energi och med smärta? Och vem orkar älta symptom, fastna i ältandet och missa det lustfyllda mellanrummet. Och jag skriver mellanrum för livet är inte rosaskimrande hela tiden. Men så värt att leva.

Tacksam för varje dag!!!