Stark genom livet 

KVINNOR. KUNSKAP. MOD. STYRKA.  

Allt det där jag själv behövt skapa i mitt liv, är också det jag GER till andra.  En träningsinterventionen!

Träningsintervention

april 2023

Läser om kvinnors hälsa vid Lunds universitet och med min fördjupade kunskap vill jag göra en träningsintervention. Kunskap är en viktig faktor vid förändring av hälsorelaterade beteenden och tidigare forskning har visat att kunskapsbaserade interventioner kan öka individens motivation till hållbar förändring.

Vad gör styrketräning med kroppen och hjärnkemin för oss kvinnor mitt i livet eller under klimakteriet?Varför är det svårt att bibehålla en träningsrutin – är det fysiologi eller psykosocial påverkan?

Studien “What women want? Exercise preferences of menopausal women.” visar att många kvinnor (97%) föredrar promenad,  one-to-one support (68%) och vikten av behovstillfredsställelse.

Studien “Effects of resistance training on quality of life…” (2022) visar att kontrollerad, ansträngande styrketräning (2-3 ggr/v i 15 v)  har effekt på livskvaliten, både fysiska och psykiska hälsan.

Med denna träningsintervention vill jag se vad evidensbaserad kunskap och träning kan göra för  kvinnors livskvalitet. Interventionens syfte är att utveckla något som kan fungera i vardagen och göra det till en del av kvinnornas liv. Vi följs åt i 15 veckor. 

Klicka för mer information om Interventionen!

”You know what’s really, powerfully sexy? A sense of humor. A taste for adventure. A healthy glow. Hips to grab on to. Openness. Confidence. Humility. Appetite. Intuition. … Smart-ass comebacks. Presence. A quick wit. Dirty jokes told by an innocent-looking lady. … A storyteller. A genius. A doctor. A new mother. A woman who realizes how beautiful she is.”

Courtney E Martin