Skip to main content

Tandvård

Starka tänder genom livet 

Vissa dagar i veckan möts Betty på Tandläkarna Wassenius där hon framför allt arbetar med preventiv och estetisk tandvård. Hon tar ett helhetsgrepp och behandlar munnen som en del av kroppen.

Välkommen till den lilla kliniken med det personliga bemötandet där kunskap och vetenskap är ledorden. 

”You know what’s really, powerfully sexy? A sense of humor. A taste for adventure. A healthy glow. Hips to grab on to. Openness. Confidence. Humility. Appetite. Intuition. … Smart-ass comebacks. Presence. A quick wit. Dirty jokes told by an innocent-looking lady. … A storyteller. A genius. A doctor. A new mother. A woman who realizes how beautiful she is.”

Courtney E Martin