Skip to main content

Hur kan tandvården göra mer för kvinnor i klimakteriet?

En styrka med tandvården jämfört med övrig hälso- och sjukvård är att tandvården träffar patienten regelbundet, nästintill varje år. Patienter träffar dessutom ofta samma tandläkare när de besöker tandvården. Med den bakgrunden och ny kunskap från utbildningen Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa vid Lunds universitet blev jag intresserad av att undersöka vad vi tandvården kan göra för kvinnor i klimakteriet.

Vi inom tandvården är duktiga på information, det visar Vård- och omsorgsanalys undersökningen från 2022. Behovet av information är dock större hos patienter som har ett större behov av tandvård, till exempel anser fler patienter som skattar sin tandhälsa som dålig att informationen de fått varit otillräcklig. Nagihan Bostanci, professor i inflammationsforskning/parodontologi, vid institutionen för odontologi har presenterat en studie vid Karolinska institutet som visar på att även om kvinnan tar väl hand om sina tänder och sitt tandkött, orsakar kvinnans hormonreglering tillfälliga orala mikrobiella förändringar som kan leda till en försämrad munhälsa. Tillhör kvinnor i klimakteriet patientgruppen med större behov av information?

Det är viktigt att öka den nationella och globala medvetenheten om de unika munhälsoproblem som kan drabba kvinnor och deras livsstil.  (Länk till studien)

Jag anser att, i råd, stöd och möjlig behandling av klimakteriebesvär kan, utöver läkare, även andra professioner, som tandläkare ha en viktig roll. Genomför av den anledningen en enkätsstudie vars syfte är att undersöka vilka insatser som ges vid klimakteriebesvär inom tandvården samt att bedöma behovet av åtgärder för att kunna förbättra råd, stöd och behandling.

Hoppas du vill bidra med värdefull information genom att fylla i denna korta men viktiga enkät.

Skapa en egen enkät för användarfeedback


Tack!
Betty Wassenius
Leg tandläkare med fördjupad kunskap om klimakteriet och kvinnors hälsa
Medlem i Privattandläkarna