Coaching

Bettys passion är kvinnor, starka kvinnor som lever uppfyllda och meningsfulla liv!

Coachingen rymmer en strävan efter att leva fullt ut. 

Hur kan du röra dig med en känsla av frihet? 

Hur kan du vårda kroppen, öva närvaro och kultivera välbefinnande? 

Hitta din riktning och göra val i samklang med dig själv. Genom hela livet!

”You know what’s really, powerfully sexy? A sense of humor. A taste for adventure. A healthy glow. Hips to grab on to. Openness. Confidence. Humility. Appetite. Intuition. … Smart-ass comebacks. Presence. A quick wit. Dirty jokes told by an innocent-looking lady. … A storyteller. A genius. A doctor. A new mother. A woman who realizes how beautiful she is.”

Courtney E Martin